Teade ja autoriõiguste rikkumise nõuete esitamise kord

Kui arvate, et teie autoriõigusega kaitstud teost on kopeeritud viisil, mis kujutab endast autoriõiguste rikkumist, siis edastage voodi.ee-le järgmised andmed:

Väidetavalt rikutud ainuõiguse omaniku nimel tegutsema volitatud isiku füüsiline või elektrooniline allkiri; Väidetavalt rikutud autoriõigusega kaitstud teose identifitseerimine või juhul, kui ühel veebisaidil on mitu autoriõigusega kaitstud teost, mille kohta on teatatud, siis selliste teoste esinduslik loend veebisaidil;

Väidetavalt õigusi rikkuva või rikkuva tegevuse objektiks oleva materjali identifitseerimine, mis tuleb eemaldada või millele juurdepääs keelata, ning teave, mis on mõistlikult piisav, et võimaldada voodi.ee-l materjali asukohta leida; Autoriõigusi rikkuvate URL-ide loend (ainult otselingid ilma otsingutulemusteta )

Informatsioon, mis on mõistlikult piisav, et voodi.ee saaks kaebuse esitanud poolega ühendust võtta, sealhulgas nimi, aadress, telefoninumber ja olemasolul e-posti aadress, millelt saab kaebajaga ühendust võtta;

Kinnitus selle kohta, et kaebuse esitanud osapoolel on heauskne veendumus, et materjali kasutamine kaebuses esitatud viisil ei ole autoriõiguse omaniku, tema esindaja ega seaduse poolt lubatud; ja

Kinnitus selle kohta, et teatises olev teave on täpne ja valevande andmise eest karistades, et kaebuse esitanud pool on volitatud tegutsema väidetavalt rikutud ainuõiguse omaniku nimel.

Kõik nõuded autoriõiguste rikkumise kohta sellel veebisaidil või selle kohta tuleb edastada voodi.ee aadressile: [email protected].

Vabandame meie teenuse mis tahes väärkasutuse pärast ja lubame anda endast parima, et leida ja lõpetada kuritahtlikud failid.

Hoiatus 18+

SEE VEEBILEHT SISALDAB SEKSUAALSELT SELGESÕNALIST MATERJALI. Selle veebisaidi kasutamiseks peate olema vähemalt 18-aastane. Kui olete alla 18-aastane, ei ole teil lubatud seda veebisaiti mingil põhjusel kasutada ja/või külastada. Teie kohustus on teada, kas te olete seaduslikult võimeline seda teenust kasutama. Kõik liikmed ja isikud, kes sellel veebisaidil esinevad, on lepinguliselt kinnitanud meile, et nad on 18-aastased või vanemad.

Jätka Sulge