Tingimused

Avaldatud 31. juulil 2023

PALUN LUGEGE NEED TINGIMUSED HOOLIKALT ENNE TUHTUMISVEEDI KASUTAMIST

Määratlused:

 • "Portaal" on veebisait, mis asub tippdomeenis (TLD) voodi.ee;
 • "Teenusepakkuja" on veebisaidi administreerimine, mida esindab voodi.ee, kontaktmeiliaadress: [email protected];
 • "Teenus" on avaldamine, lugemine ja kasutajatega suhtlemine;
 • "Kasutaja" on isik, kes kasutab portaali teenust.
 • "Tasulised teenused" on teenused, mida saab osta meie veebisaidilt.
 • „Tellimistasu” on tasu konto lisatasu funktsioonide kasutamise eest.

Kasutustingimused

 • Kasutaja peab olema vähemalt 18-aastane;
 • Kasutaja peab Teenust kasutama omal vastutusel;
 • "Teenusepakkuja" ei garanteeri, et teenus on kasutajale ohutu, kasulik või rahuldav;
 • "Teenusepakkuja" ei garanteeri kasutajale katkematut teenindust ega kasutaja sisestatud andmete säilimist;
 • "Teenusepakkuja" ei garanteeri kasutaja privaatsuse säilimist;
 • "Teenusepakkuja" ei kontrolli kasutajate avaldatud profiilides ja sisus sisalduva teabe õigsust ja õigsust;
 • Kasutaja on kohustatud veenduma, et avaldatav sisu on õige, tõene ja asjakohane ning järgima ka portaali kasutustingimusi, portaali head tava ja seadusandlust;

Teenusepakkuja õigused

 • "Teenusepakkuja" jätab endale õiguse teha pistelisi kontrolle ja nõuda vanuse kontrollimist igal üksikjuhul eraldi. Lisaks kustutab "Teenusepakkuja" kohe alla 18-aastaste kasutajate profiilid.
 • "Teenusepakkujal" on õigus keelduda kasutajale teenuse osutamisest ilma põhjuseta;
 • "Teenusepakkujal" on õigus peatada või lõpetada teenuse osutamine kasutajat eelnevalt teavitamata;
 • "Teenusepakkujal" on õigus muuta teenuse olemust ja teenuse tingimusi ilma kasutajat sellest eelnevalt teavitamata;
 • "Teenusepakkujal" on õigus jälgida kasutaja tegevust portaalis, lugeda sisestatud sisu, koguda kasutaja kohta statistilist teavet;
 • "Teenusepakkujal" on õigus sisu tsenseerida, kustutada ja muuta, kui selle sisu ei vasta teenusetingimustele, portaali heale tavale ja õigusaktidele;
 • "Teenusepakkujal" on õigus saata kasutajatele teavet teenuse kasutamise kohta e-posti teel.

Teenusepakkuja vastutus

 • "Teenusepakkuja" ei vastuta kahjude ja saamata jäänud tulu eest, mis tulenevad teenuse otsesest või kaudsest kasutamisest või mittekasutamisest;
 • "Teenusepakkuja" ei vastuta kasutaja poolt toime pandud rikkumiste või Tingimuste rikkumiste eest, olenemata kahjude vormist ja kogusummast;
 • „Teenusepakkuja“ ei vastuta teenuse osutamise käigus avaldatud teabest tulenevate kahjude ja saamata jäänud tulu eest;
 • "Teenusepakkuja" ei vastuta portaalist väljapoole viivate linkide sisu, kvaliteedi ja seaduslikkuse eest;
 • "Teenusepakkuja" ei vastuta kolmandate isikute tegevusest või tegevusetusest tulenevate kahjude ja saamata jäänud tulu eest;
 • "Teenusepakkuja" ei vastuta mis tahes tehnilistest riketest tulenevate kahjude ja saamata jäänud tulu eest;
 • "Teenusepakkuja" ei vastuta avaldatud kuulutuste sisu eest.

Kasutaja käitumisreeglid

 • Ärge kasutage teenust ühelgi eesmärgil, mis on ebaseaduslik või käesolevate tingimustega keelatud;
 • Rämpspost, liikmetelt raha küsimine või liikmete petmine on rangelt keelatud;
 • Ärge postitage, voogesitage ega jagage sisu, mille autoriõigused on kaitstud mõne muu juriidilise isiku poolt peale teie. See võib hõlmata kujundust, videot, animatsiooni, helisalvestisi, ilukirjanduslikke teoseid ja muud sisu;
 • Ärge jagage sisu, mis reklaamib muid teenuseid või linke teistele veebisaitidele;
 • Ärge laadige üles viiruseid ega muud pahatahtlikku koodi ega kahjusta Teenuse turvalisust muul viisil;
 • Ärge kasutage teenust professionaalsetel, ärilistel või ärilistel eesmärkidel, nagu klientidele müümine, klientide leidmine, seksuaalteenuste ostmine või müümine või muudel mitteisiklikel eesmärkidel;
 • Ärge kasutage Teenust "Teenusepakkuja" kahjustamiseks;
 • Ärge jagage mingil põhjusel ega ühelgi juhul sisu, mis kujutab alaealisi (alla 18-aastaseid isikuid). See hõlmab suhte loomist alaealiste isikutega, olgu need siis tegelikud või väljamõeldud, ülimalt "rollimängu" kontekstis;
 • Ärge jagage sisu, mis kujutab seksitegevust loomadega ja sisaldab intsest, vägistamist, vägivalda või julmust;
 • Ärge jagage mingil viisil sisu, mis propageerib rassismi või vägivalda mis tahes etnilise, rahvusliku, majandusliku või vaimse klastri või sooliste isikute vastu;
 • Ärge kasutage kasutajanime, mis kujutab ja propageerib alaealiste tegevust, rassismi või vägivalda mis tahes üksikisiku, riigi või mis tahes usulise või sotsiaalse grupi vastu.
 • Teise isikuna esinemine viib teid meie veebisaidilt alalise keelamiseni. See hõlmab kõiki meie teenuse kasutajaid, kõiki moderaatoreid ja töötajaid.
 • Teistelt liikmetelt mis tahes eesmärgil paroolide või isikut tuvastava teabe küsimine ärilistel või ebaseaduslikel eesmärkidel või teise isiku isikuandmete levitamine on rangelt keelatud;
 • Seda veebisaiti võivad külastada ainult need isikud, kelle füüsilist või vaimset seisundit erootilise ja/või pornograafilise sisuga sisu mingil viisil kahjustada ei saa.

"Teenusepakkuja" jätab endale õiguse uurida ja/või sulgeda teie konto ilma ostude eest tagasi maksmata, kui olete rikkunud käesolevaid nõudeid ja tingimusi, kuritarvitanud teenust või käitunud viisil, mida teenusepakkuja peab sobimatuks või ebaseaduslikuks, sealhulgas toimingud või suhtlus, mis toimuvad teenuses või väljaspool seda.

Kui rikute neid reegleid, tühistatakse automaatselt teie volitus Teenuse kasutamiseks.

Makse

Esitades meie teenuste tellimuse, volitate "Teenusepakkujat" või tema määratud maksetöötlejaid võtma teie määratud kontolt ostusumma eest tasu. Kõik meie teenustes kuvatavad hinnad võivad muutuda ilma ette teatamata. Kui esitate meile või meie määratud maksetöötlejatele oma makseteabe, sealhulgas krediitkaardi numbri, volitate meid või meie määratud maksetöötlejaid säilitama makseteavet ja muud seotud teavet.

Tasulised teenused

a. Kindral.

Kui ostate teenuseid, mida me pakume tasu eest ("tasulised teenused"), näiteks tellite meie teenuseid või žetoone, volitate "teenusepakkujat" ja meie määratud maksetöötlejaid salvestama teie makseteavet ja muud seotud teavet. . Samuti nõustute tasuma tasuliste teenuste eest kohaldatavad tasud (sealhulgas piiranguteta perioodilised tasud jooksvate tellimuste eest ("Tellimistasud"), nagu on sätestatud liikmekonto veebisaidil), kui need tasumisele kuuluvad, pluss kõik seotud maksud (sealhulgas piiranguteta müük ja kasutada makse, tollimakse või muid riiklikke makse või tasusid) ning hüvitada meile kõik sissenõudmiskulud ja intressid mis tahes tasumata summade eest. Kõik tasud ja tasud ei kuulu tagastamisele ning osaliselt kasutatud tasuliste teenuste ( sh osaliselt kasutatud tellimusperioodide ) eest tagasimakseid ega krediite ei maksta, välja arvatud käesolevates nõuetes ja tingimustes sõnaselgelt sätestatud juhtudel, kui kohaldatav seadus (tagasimaksepoliitika) nõuab teisiti. ja "Teenusepakkuja" ainu ja absoluutse äranägemise järgi. Tasuliste teenuste eest võidakse tasuda ettemaksuna, tagantjärele, kasutamise kohta või muul viisil, mida on kirjeldatud tasuliste teenuste esmasel ostmisel. Kõik tasuliste teenuste hinnad võivad muutuda ilma ette teatamata (välja arvatud juhul, kui selles jaotises on kirjeldatud teisiti).

b. Makseviis.

"Teenusepakkuja" võib aeg-ajalt pakkuda erinevaid makseviise, sealhulgas ilma piiranguteta krediitkaardiga, deebetkaardiga või teatud mobiilimaksete pakkujate makseid. Volitate teenusepakkujat võtma teilt tasuliste teenuste eest tasu mis tahes makseviisi(de) kaudu, mille valite tasuliste teenuste ostmisel ("Makseviis") ja nõustute tegema makse sellise(te) makseviisi(te) abil (me võime , saate aeg-ajalt saada ja kasutada värskendatud makseviisiteavet, mille olete esitanud või mida finantsasutused või maksetöötlejad võivad meile edastada, et värskendada teie Makseviisi(de)ga seotud teavet (nt värskendatud aegumiskuupäevi või kontonumbreid). Teatud makseviisid, nagu krediit- ja deebetkaardid, võivad hõlmata lepinguid teie ja teie valitud makseviiside finantsasutuse, krediitkaardi väljastaja või muu pakkuja ("Makseviisi pakkuja") vahel. Kui me teie makseviisi pakkujalt makset ei saa, nõustute meie nõudmisel kõik tasumisele kuuluvad summad otse tasuma. Tasuliste teenuste mittelõpetamine või jätkamine kinnitab veel kord, et meil on õigus teie makseviisilt tasu võtta.

c. Tellimuste automaatne uuendamine.

KUI MAKSATE TELLEMUSE EEST KREDIIT- VÕI DEEBITKAARDIGA (VÕI MUU MEIE TEENUSTEL TUTVUSTATUD MAKSEMEETOD) JA TE EI TÜHISTADA OMA TELLEMUST JAOTIS (d) ESITATUD, TEIE TELLIMISE ALL ENNE TELLIMISE LÕPU. PIkendatakse AUTOMAATSELT IGA TÄHTAEGA LÕPUS SEE, ET ALGALISELT VALITUD TELLIMISE TÄHTAEGA SAMA KESTUSLIKUD JÄRGMISED UUENDAMISED. VÄLJA KUUL MIS TAHES TÄIENDATUD LISATINGIMUSED VÕI TEIE REGISTREERITUD MEILIAADRESSELE SAADAMES SUHTES EI OLE MUUDULI NIMETATUD, ON SELLINE UUENDAMINE SAMA TELLEMISTASUGA, MIS ESIMESEL TELLIMISEL. TUNNUSTATE JA NÕUSTUTE, ET IGA SELLISE AUTOMAATSE UUENDAMISE KORRAL ON TEIE MAKSEMEETOD SELLISTE TELLEMISTASUD, PLUSS KÕIK KOHALDATAVAD MAKSUD, AUTOMAATSELT TASU. TUNNISTATE, ET TEIE TELLEMUS TOIMUB AUTOMAATSELT UUENDADA, NING NÕUSTUTE KÕIKIDE KORDUVATE TASUDEGA TEIE KREDIIDI- VÕI DEEBITKAARDIL (VÕI MUU MUU TASUTASUTAMISEL) TEIE KREDIIDI- VÕI DEEBITKAARDIL (VÕI MUUL TASUTASUTAMISEL) VASTUTUSEGA. ILMA TEIE LISASE LOATA JA ILMA LISATEAVE TEATIS, VÄLJA arvatud SEADUSEGA NÕUDVALT. LISAKS TUNNISTATE, ET KORDUVA TASU SUMMA VÕIB MUUTUDA, KUI KOHALDATAVAD MAKSUMÄÄRAD MUUTUVAD VÕI KUI TEID TEATAB, ET KOHALDATAVAD TELLEMISTASUD TÕUSEVAD.

d. Tellimuste tühistamine.

TELLEMUSE MUUTMISEKS VÕI TÜHISTAMISEKS IGAL AJAL MINGE OMA KOHTUMISPROFIILI LEHELE „SEADED“, KLÕPSA „TELLIMINE“ JA JÄRGI JUHISID. KUI TÜHISTATE OMA TELLEMUSE, JÄTKUVAD TEIE TELLEMUSE hüvitised TEIE TOLLISE TELLIMUSperioodi LÕPUNI, KUID PÄRAST SELLE TÄHTAJA AEGAMIST TEIE TELLEMUST EI UUENDATA. TEIL EI OLE ÕIGUST KÄESOLEVA TELLEMISTAJA EEST MAKSUTUD TELLEMISTASUD ÜHTEGI OSA PROGTOOTSILE TAGASIOONILE.

e. Valed maksed ja vead.

Juhul, kui esitate meile tasuliste teenuste eest makse, mis ei ühti teie valitud tasuliste teenuste hinnaga, on "teenusepakkujal" oma ainu ja absoluutse äranägemise järgi õigus (1) tagastada või raha tagastada. kogu teie makse summa või osa sellest, (2) rakendage kogu maksesumma või osa sellest muudele sarnastele tasulistele teenustele, mille ostuhind on väiksem kui teie makse summa, (3) rakendage kogu maksesumma või osa sellest teie makse meie virtuaalvaluuta ostmiseks või (4) taotlege oma makset eelnimetatud viiside mis tahes kombinatsioonis. "Teenusepakkuja" jätab endale õiguse parandada mistahes vigu, mida ta teeb, isegi kui ta on juba makse nõudnud või saanud.

Lõpetamine

Kui ei ole sätestatud teisiti, jõustuvad need tingimused teenuste esmakordsel kasutamisel. Need kehtivad seni, kuni need Tingimustega lõpetatakse.

Lihtsaim viis konto sulgemiseks on järgida teenuse jaotises "Seaded" olevaid juhiseid. "Teenusepakkuja" võib teie konto igal ajal ilma ette teatamata sulgeda, kui ta usub, et olete neid tingimusi rikkunud. Sellise lõpetamise korral ei ole teil õigust ostude eest tagasimaksele.

Kolmandate osapoolte teenused

Teenus võib sisaldada kolmandate isikute pakutavaid reklaame ja tutvustusi ning linke teistele veebisaitidele või ressurssidele. "Teenusepakkuja" ei vastuta selliste väliste veebisaitide või ressursside kättesaadavuse (või kättesaadavuse puudumise) eest. Kui otsustate suhelda meie teenuse kaudu kättesaadavaks tehtud kolmandate osapooltega, reguleerivad selliste osapoolte tingimused nende suhteid teiega. "Teenusepakkuja" ei vastuta ega vastuta selliste kolmandate isikute tingimuste või tegevuste eest.

Tasuta prooviversioonid ja tutvustused

Aeg-ajalt võime pakkuda tasuta prooviversioone või muid soodustusi ("kampaania"). Näiteks võime pakkuda soodustusi, mis pakuvad teatud aja jooksul teenustele tasuta juurdepääsu abonendi tasemel. Lisaks võime näiteks pakkuda teile tasuta oma virtuaalset valuutat (märke). Pakkumisele võidakse lisada lisatingimused.

Eraldatavus

Kui pädeva jurisdiktsiooni kohus tunnistab käesoleva lepingu mis tahes tingimuse või sätte mis tahes ulatuses kehtetuks või jõustamatuks mis tahes kohaldatava seaduse alusel, ei mõjuta see ülejäänud lepingut ja iga järelejäänud lepingu tingimus ja säte muutub kehtetuks või jõustamatuks. kehtiv ja täitmisele pööratav seadusega lubatud täies ulatuses.

Lahtiütlused ja vastutuse piirangud

Meie saiti pakutakse "nagu on" ja "nagu saadaval" ilma igasuguste garantiideta. Me ei vastuta otseste, kaudsete, juhuslike, kaudsete, eriliste või karistuslike kahjude eest, mis tulenevad meie saidi kasutamisest või suhtlemisest teiste kasutajatega.

Hüvitis

Nõustute hüvitama ja kaitsma meid mis tahes nõuete, kahjude või kulude eest, mis tulenevad meie saidi kasutamisest või suhtlemisest teiste kasutajatega, sealhulgas käesolevate nõuete ja tingimuste rikkumisest.

Seaduste ja poliitika järgimine

Teenused asuvad Eestis. Me ei esita pretensioone selle kohta, kas teenuseid või sisu võib kasutada või kas need sobivad kasutamiseks väljaspool Eesti. Kui kasutate teenuseid väljaspool Eestit, teete seda omal riisikol. Olenemata sellest, kas olete Eestis või väljaspool seda, vastutate ainuisikuliselt teie konkreetse jurisdiktsiooni seaduste järgimise eest.

Neid tingimusi reguleerivad ja tõlgendatakse kooskõlas Eesti seadustega, välja arvatud sealsed kollisiooninormid. Nõustute sõnaselgelt sellega, et nendest tingimustest tulenevate või nendega seotud või nendega seotud nõuete või toimingute või selle saidi kasutamise ainupädevus kuulub ainult Eestis Harju maakohtus ning lisaks nõustute ja alluma isiklikule õigusele. selliste kohtute jurisdiktsiooni selliste nõuete või hagide lahendamiseks.

Nende tingimuste muudatused

Jätame endale õiguse neid tingimusi igal ajal ilma teile ette teatamata muuta. Kui jätkate meie saidi kasutamist pärast selliseid muudatusi, nõustute muudetud tingimustega.

Võta meiega ühendust

Kui teil on nende nõuete ja tingimuste kohta küsimusi või muresid, võtke meiega ühendust aadressil [email protected].

Hoiatus 18+

SEE VEEBILEHT SISALDAB SEKSUAALSELT SELGESÕNALIST MATERJALI. Selle veebisaidi kasutamiseks peate olema vähemalt 18-aastane. Kui olete alla 18-aastane, ei ole teil lubatud seda veebisaiti mingil põhjusel kasutada ja/või külastada. Teie kohustus on teada, kas te olete seaduslikult võimeline seda teenust kasutama. Kõik liikmed ja isikud, kes sellel veebisaidil esinevad, on lepinguliselt kinnitanud meile, et nad on 18-aastased või vanemad.

Jätka Sulge