Voodi Tutvumisportaali kasutustingimused ja kontaktinfo

Enne Voodi.ee tutvumiskuulutuste ja teenuste kasutamist tutvu reeglite ja tingimustega


Mõisted


(1) "Portaal" on voodi.ee esimese astme domeeni (top level domain, TLD) piires asuv veebileht;
(2) "Teenusepakkuja" on portaali pidaja, keda esindab webmaster@voodi.ee;

(3) "Teenus" on portaalis kasutaja poolne kuulutuse avaldamine, kuulutuste lugemine ning portaalis avaldatud kuulutustele vastamine;
(4) "Kasutaja" on isik, kes kasutab portaali teenust.


Teenuse kasutamise tingimused


(1) Kasutaja peab olema teenuse kasutamiseks vähemalt 18-aastane;
(2) Kasutaja kasutab teenust omal vastutusel;
(3) Teenusepakkuja ei garanteeri, et teenuse kasutamine on kasutajale ohutu, kasulik või rahuldav;
(4) Teenusepakkuja ei garanteeri kasutajale teenuse katkematut osutamist või kasutaja poolt sisestatud info säilitamist;
(5) Teenusepakkuja ei garanteeri kasutaja privaatsuse säilimist;

(6) Teenusepakkuja ei kontrolli kuulutustes oleva teave tõesust ja õigsust. Kuulutuse avaldaja on kohustatud tagama, et avaldatava kuulutuse sisu on täpne, õige, täielik ja asjakohane ning kooskõlas teenuse kasutamise tingimustega, portaalis kehtiva hea tava ja õigusaktidega;
(7) Teenuse kasutamine on osaliselt tasuline. Teenusepakkuja on teenuse kasutamise eest tasumise kontekstis kolmas osapool. Teenusepakkuja kasutab teenuse eest tasumise võimaldamiseks kolmanda osapoole (Nowa OÜ, http://www.nowa.ee) SMS Gateway teenust. Teenuse kasutamise eest tasub kasutaja läbi mobiiltelefoni operaatorfirma SMS sõnumiga lühinumbrile 14403 või 14405;
(8) Teenuse kasutamise tasu arvestab kasutaja mobiiltelefoni operaatorfirma vastavalt kasutaja saadetud sõnumitele ning kasutaja operaatorteenuse tingimustele. Teenuse kasutamise tasu arvestatakse ühekordselt iga SMS sõnumi saatmise korral hoolimata sõnumi sisust;
(9) Teenuse kasutamise eest makstud tasu ei kuulu teenuse vormi eripärade tõttu kolmandate osapoolte poolt tagastamisele.
Teenusepakkuja õigused


(1) Teenusepakkujal on õigus põhjenduseta keelduda kasutajale teenuse osutamisest;
(2) Teenusepakkujal on õigus peatada või lõpetada täielikult teenuse osutamine sellest kasutajale ette teatamata;
(3) Teenusepakkujal on õigus kasutajale ette teatamata muuta teenuse sisu ning teenuse kasutamise tingimusi;
(4) Teenusepakkujal on õigus jälgida kasutaja tegevust portaalis, lugeda sisestatud kuulutusi ning koguda statistilist infot kasutaja kohta;
(5) Teenusepakkujal on õigus tsenseerida, kustutada ja muuta kuulutusi, kui kuulutuste sisu ei vasta teenuse kasutamise tingimustele, portaalis kehtiva hea tavale ja õigusaktidele;
(6) Teenusepakkujal on õigus saata kasutajale e-maili teel infot teenuse kasutamise kohta;


Teenusepakkuja vastutuse piirang


(1) Teenusepakkuja ei vastuta teenuse otsesest või kaudsest kasutamisest või kasutamata jätmisest tuleneva kahju ja saamata jäänud tulu eest;
(2) Teenusepakkuja ei vastuta portaali kasutaja poolt toime pandud õigusrikkumiste või teenuse kasutamise tingimuste rikkumise eest, olenemata tekkinud kahju suurusest ja vormist;
(3) Teenusepakkuja ei vastuta teenuse kasutamise käigus avaldatud informatsiooni tõttu tekkinud kahju või saamata jäänud tulu eest;
(4) Teenusepakkuja ei vastuta kuulutustest välja viivate viidete sisu, kvaliteedi ja seaduslikkuse eest;
(5) Teenusepakkuja ei vastuta kolmandate osapoolte tegevuse või tegevusetuse tõttu tekkinud kahju või saamata jäänud tulu eest;
(6) Teenusepakkuja ei vastuta mistahes tehniliste rikete tõttu tekkinud kahju või saamata jäänud tulu eest;
(7) Teenusepakkuja ei vastuta portaalis avaldatud kuulutuste sisu eest.
Hoiatus 18+

SEE VEEBILEHT SISALDAB SEKSUAALSELT SELGESÕNALIST MATERJALI. Selle veebisaidi kasutamiseks peate olema vähemalt 18-aastane. Kui olete alla 18-aastane, ei ole teil lubatud seda veebisaiti mingil põhjusel kasutada ja/või külastada. Teie kohustus on teada, kas te olete seaduslikult võimeline seda teenust kasutama. Kõik liikmed ja isikud, kes sellel veebisaidil esinevad, on lepinguliselt kinnitanud meile, et nad on 18-aastased või vanemad.

Jätka Sulge